Házirend

A családi bölcsőde feladata: az 1-3 év közötti gyermekek gondozása-nevelése harmónikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével

Általános tudnivalók

 1. A családi bölcsődénk a gyermekek védelme, a gyerekek és szülők jogai biztosítottak.
 2. Nyitva tartás: Családi bölcsőde: hétfőtől-péntekig: 8.00 – 16.00
 3. A családi bölcsőde reggel 8.00 – 10.00 között fogadja az érkező gyerekeket, mely időtartam előtt szükség szerint reggeli ügyeleti idő van 7.00-8.00 között, törzsidő 8.00-16.00 között, majd szükség szerinti gyermekmegőrzés 16.00-17.00 között.
 4. A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.
 5. A családi bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdeke védelmében lázas (37,5 C-nál magasabb testhőmérséklet), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja.
 6. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a gondozókat, a kivizsgálás eredményét kérjük megmutatni.
 7. A napköziben nem gondozható fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a kezelőorvos igazolása szerint ez az állapot fennáll.
 8. Abban az esetben, ha a gyermek a bölcsődében napközben megbetegszik, a gondozónő értesíti a szülőt, ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím, és telefonszám.
 1. A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással (egészséges, közösségbe mehet) fogadjuk újból.
 2. A térítési díjat havonta előre kell fizetni, havidíjasok esetében minden hó 10-éig.
 3. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozó-szülő napi találkozásaira, közös játékra, beszélgetésekre.
 4. Amennyiben egy probléma a családok egy csoportját közösen érinti, úgy a napközinek kötelessége szülői fórumot rendezni e téma megbeszélésére.
 5. Megszűnik az ellátása annak a kisgyereknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, vagy amikor a szülő nem fizeti a térítési díjat.
 6. A gyerekek a saját ruháikat használják, a tisztasági felszerelésről(kivéve fogkefe)valamint törölközőről, ágyneműről és ezek tisztán tartásáról a családi bölcsőde gondoskodik.
 7. Évente kettő szünet van: Téli és nyári szünet ami 2-2 hét (Karácsony és szilveszter időszakában pl.: 2022.dec.22- 2023.jan.2-ig)